Hoppa till innehåll

Handlingar och protokoll 2020-2022

Samverkansnämnd 2022-06-03

Föredragningslista 2022-06-03

Beslutsärenden

5.1 Internkontrollplan SVN 2021, uppföljning

5.2 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2022-06-03

RÖ 2022-4925

RÖ 2022-4927

RÖ 2022-4928

RÖ 2022/5353

Samverkansnämnd 2022-03-24-25

Protokoll 2022-03-24-25

Föredragningslista 2022-03-24-25

Beslutsärenden

6.1 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen – justering

6.2 Årsredovisning samverkansnämnden 2021

6.3 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista 2022-03-24-25

RÖ 2022-684

Samverkansnämnd 2021-12-03

Protokoll 2021-12-03

Föredragningslista 2021-12-03

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.3 Internkontrollplan 2022

5.4 Remissvar nationella riktlinjer för tandvård

5.5 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

5.6 Standardiserade vårdförlopp

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-12-03

RÖ 2021-1880

RÖ 2021-1883

RÖ 2021-1884

SVN 2021-59

Samverkansnämnd 2021-10-01

Protokoll 2021-10-01

Föredragningslista 2021-10-01

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport

5.2 Sammanträdesdagar 2022

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-10-01

SVN 2021-29

SVN 2021-36

SVN 2021-37

Samverkansnämnd 2021-06-04

Protokoll 2021-06-04

Föredragningslista 2021-06-04

Beslutsärenden

5.1 HPV-vaccination och screening

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

Delegationsbeslut – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

SVN 2021-9

SVN 2021-12

SVN 2021-13

SVN 2021-21

Samverkansnämnd 2021-03-11

Protokoll 2021-03-11

Föredragningslista 2021-03-11

Beslutsärenden

5.1 Årsredovisning 2020

5.2 Remissvar – Förordning om statsbidrag för kvalitetsregister-verksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum

5.3 Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista

SVN 2020-63

SVN 2020-64

SVN 2021-7

SVN 2021-8

Samverkansnämnd 2020-11-27

Protokoll 2020-11-27

Kallelse 2020-11-27

Föredragningslista och handlingar 2020-11-27 (samlat dokument)

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2021

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2021

5.3 Internkontrollplan 2021

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista

SVN 2020-51

SVN 2020-52

SVN 2020-57

SVN 2020-58

Samverkansnämnd 2020-09-25

Protokoll 2020-09-25

Kallelse 2020-09-25

Kallelse med handlingar 2020-09-25 (samlat dokument)

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport – Samverkansnämnden augusti 2020

5.2 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård

5.3 Organiserad prostatacancertestning (OPT)

5.4 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar för år 2021

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista

SVN 2020-44

Samverkansnämnd 2020-06-05

Protokoll 2020-06-05

Föredragningslista 2020-06-05

Beslutsärenden

5.1 Tarmcancerscreening (SVN 2020-36)

5.2 Intern styrning och kontroll (SVN 2020-30)

5.3 Revidering av samverkansnämndens reglemente (SVN 2020-33)

5.4 Revidering av sjukvårdsregional prislista 2020 (SVN 2020-31)

5.5 Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (SVN 2020-32)

5.6 Förslag om enhetspris för kost och logi vid behandling på Skandionkliniken (SVN 2020-35)

5.7 Remissyttrande om nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (SVN 2020-40)

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser 2020-06-05 (bilaga till föredragningslista)

SVN 2020-27

SVN 2020-38

Samverkansnämnd 2020-03-19

Protokoll 2020-03-19

Kallelse 2020-03-19

Kallelse med handlingar 2020-03-19 (samlat dokument)

Beslutsärende

5.1 Samverkansnämndens årsredovisning 2019

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser 2020-03-19 (bilaga till föredragningslista)

SVN 2020-2

SVN 2020-3

SVN 2020-4

SVN 2020-22

Senast uppdaterad 2 juni, 2022 av nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se