Hoppa till innehåll

Nätverk för sjukvårdsledare

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt nätverk för sjukvårdsledare i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Utvecklingsdag 12 november 2021, digital

Program

Dokumentation:

Sjukvårdsregionens arbete

Regiongemensam operationsplanering

Kapacitetsplanering och produktionsstyrning, Region Jönköpings län

Utvecklingsdag 6 november 2020, digital

Program

Dokumentation:

Fredrik Westander
Uppföljning: kvalitetsmätning i sjukvården

A flourishing trio of regions in trust, performance and results

Energized and prepared to lead transformational change:
Joint leadership program for social and healthcare managers

Utvecklingsdagar på Gränsö 7-8 november 2019

Program och deltagare

Dokumentation:

Ledarprogram 2019 och målbild 2025

Marjorie Godfrey om ledarskap

Five Behavioral and Associated Reinforcing Behaviors for Leaders

Five Changes Great Leaders Make to Develop an Improvement Culture

Card feedback

Card ladder

Card pearls

Card roadblocks

Card sustainability

Card three consultants

Kunskapsstyrning, Karl Landergren

NPO barn och ungdomars hälsa, Simon Rundqvist

NPO kvinnosjukdomar och förlossning, Lotta Lindqvist

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Stefan Bragsjö

Utvecklingsdagar på Gränsö 25-26 oktober 2018

Inbjudan

Kunskapsstyrning

Anteckningar från grupparbete dag 2

Omställning till Nära vård – Emma Spak

Kontakt

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 19 november, 2021 av charlotte.sand@regionostergotland.se