Hoppa till innehåll

Så hanterar RCSO dina personuppgifter

Registercentrum Sydost behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande
dataskyddförordning
.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län (org.nr 232100-0057)
Mail: dataskyddsombud@rjl.se

Begreppsdefinition

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordning.

Dina rättigheter

För att utnyttja dina rättigheter gällande tillgång till, rättelse, radering, invändning, begränsning och flytt gällande registrerade personuppgifter kan du kontakta oss via registerkoordinator Christina Petersson, christina.petersson@rjl.se eller 070-510 50 34. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du via webbplatsformulär beställer RAND-36 eller prenumererar på våra nyheter. Insamlingen föregås alltid av, i sammanhanget, information till dig som besökare att insamling och lagring sker samt vilken data som lagras.

När du beställer RAND-36 från rcso.se innebär det att du måste fylla i ett webbformulär där vi kommer be om grundläggande kontaktinformation.

Ändamål med lagring och behandling

Vi lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna göra utskick av RAND-36 digitalt till användarens e-postadress som angivits i webbformuläret samt för att i kunna göra utskick av nyheter till de användare som beställt RAND-36.

Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter som lagras raderas på begäran eller då syftet med lagringen upphört. Lagringen av personuppgifter gäller tills vidare.

Vem har tillgång till insamlade personuppgifter

Registercentrum Sydost utbyter inte personuppgifter med någon tredje part.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att se till att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning.

Senast uppdaterad 18 januari, 2021 av anna.norrenge@regionkalmar.se