Hoppa till innehåll

Aktuellt

Publicerad 2022-09-05

Goda exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet

Nu kan du ta del av filmer med exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet. Filmerna ligger i RCSO:s verktygslåda, i bubblan Förbättringar i vården, Goda exempel och inspiration.

Verktygslåda RCSO

Kontakt: Kerstin Ramfelt, utvecklingsledare, 073-026 64 81, kerstin.ramfelt@rjl.se

 

Publicerad 2022-05-18

Kvalitetsregister ligger i tiden för ökad kunskapstillförsel

I rapporten ”Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten” framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som kan bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården. Tre av dessa finns hos RCSO. Ta gärna del av denna positiva utveckling för dessa register via rapporten på SKR:s webbbplats: Kvalitetsregister i kommunerna | SKR

 

Publicerad 2022-04-29

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.

Läs mer på registerforskning.se

Publicerad: 2022-04-22

Vilka bestämmelser gäller för forskning och kvalitetsregister?

Överklagandenämnden kommer under 2022 prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat gällande registerforskning.

Här nedan kan du anmäla dig till seminarietillfällen i maj om tillsyn över etikprövningslagen.

Tillsyn över etikprövningslagen (invajo.com)

Senast uppdaterad 5 september, 2022 av annica.ohlsson@regionkalmar.se