Kvalitetsregister

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkan kring kvalitetsregister i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Registercentrum Sydost

Uppdrag för Regional samverkansgrupp kvalitetsregister

Kontakt

Christina Petersson, Region Jönköpings län
christina.petersson@rjl.se

Nationella kvalitetsregister

NSG nationella kvalitetsregister, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se