Hoppa till innehåll

Forum Sydost – kliniska studier i Sverige

Forum Sydost stöttar, stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet.

Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland är tillsammans Forum Sydost. Vi är Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Tillsammans jobbar vi för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i.

In English

Information in English on feasibility services in Sweden

Det här kan du få hjälp med hos oss

För forskare och företag erbjuder Forum Sydost följande stödfunktioner:

 • Regulatorisk rådgivning rörande tillämpningen av etikprövningslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter inför ansökan till myndigheter.
 • Statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar, datahantering och val av statistisk analysmetod.
 • Utforma studieprotokoll i enlighet med applicerbart regelverk och internationella standarder.
 • Kvalitetskontroll (monitorering) i klinisk prövning av läkemedel eller medicintekniska produkter.
 • Facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedda för kliniska studier.
 • Kontaktförmedling mellan sponsor och prövare med intresse för deltagande i kliniska studier.
 • Kontaktförmedling till övriga stödfunktioner såsom test- och innovationsstöd, biobanksstöd, fryshotell och juridisk rådgivning.

Stöd för studieförfrågningar

Life science-företag och akademiska forskare kan, via Kliniska Studier Sverige, få hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige. Kliniska Studier Sverige erbjuder också hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier.
Studieförfrågan

Resurslista sjukhus i Sydöstra sjukvårdsregionen

Landsförfrågan (Country/Early Feasibility)

Arbetar du med att starta upp en klinisk studie och vill veta om den går att genomföra i Sverige? Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter:
Landsförfrågan

Klinikförfrågan (Site Feasibility)

Behöver du hjälp med att identifiera deltagande kliniker/prövare till en klinisk studie som ska genomföras i en av Sveriges sjukvårdsregioner? Här kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter:
Klinikförfrågan

Hjälp att söka bidrag för att planera en klinisk studie

Sommaren 2022 har du möjlighet att söka bidrag från Vetenskapsrådet för att planera en klinisk studie inom behandlingsforskning. Syftet med planeringsbidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin, hälso- och sjukvården samt andra aktörer att planera inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier. Utlysningsperioden för bidraget är 8 juni-23 augusti 2022.

Kontakta gärna Forum Sydost, forumo@regionostergoland.se, om du behöver rådgivning kring regelverk, statistik eller något annat. Tänk på att göra det i god tid, i juli är det många som är på semester.

Nationella utvecklingssatsningar

För att förbättra stödet för kliniska studier i hela Sverige samarbetar de regionala noderna i utvecklingsprojekt.

Pågående nationella utvecklingssatsningar är:

 • Samordnade studieförfrågningar
 • Samverkan vid monitorering – sammonitorering
 • Inrättandet av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik
 • Förstudie – Främja möjligheterna till att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

Forum Sydost, genom Karin Skoglund på Forum Östergötland, leder nationella utvecklingssatsningar inom medicinteknik. Inom ramen för det arbetet har en nationell analys gjorts av vilka stödinsatser som finns och vilka som bör utvecklas för studier på medicintekniska produkter.

Slutrapport förstudie om stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

På Kliniska Studier Sveriges webbplats kan du läsa mer om pågående och avslutade nationella utvecklingssatsningar:
Kliniska Studier i Sverige

Mallar vid läkemedelsprövningar

För att underlätta för dig som arbetar med läkemedelsprövningar har vi tagit fram mallar och checklistor i samverkan med de andra noderna. Tre av mallarna finns även på engelska:

 • Processöversikt för läkemedelsstudier
 • Sponsoransvar, checklista
 • Prövaransvar, checklista
 • Innehållsförteckning prövarpärm (ISF), mall (sv & eng)
 • Innehållsförteckning sponsorpärm (TMF), mall (sv & eng)
 • Studieprotokoll med hjälptext, mall (sv & eng)

Vi har även tagit fram mallar att utgå från till hjälp vid andra typer av studier:

 • Klinisk studie som inte är en klinisk prövning, checklista
 • Mallar för samverkansmonitorering av akademiskt initierade studier

Ladda ned mallarna från Gothia Forum

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forum Sydost arrangerar regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor i Sydöstra sjukvårdsregionen en gång per år. Nästa träff planeras till våren 2021.

Lokala nätverksträffar arrangeras regelbundet i Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Forskningssjuksköterskor som vill gå med i det regionala nätverket eller det lokala nätverket i Region Östergötland kontaktar kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Koordinatorer för de andra lokala nätverken:
Region Kalmar län: Beate König, beate.konig@regionkalmar.se
Region Jönköpings län: Yvonne Pantzar, yvonne.pantzar@rjl.se

Kontakt och mer information

För bokning eller frågor om Forum Sydost tjänster:
forumo@regionostergotland.se

Region Östergötland

Forum Östergötland

Region Kalmar län

Cecilia Fagerström
Forskningschef
cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se
072-465 83 58

Forskningssektionen

Region Jönköpings län

Staffan Hägg
Verksamhetschef
staffan.hagg@rjl.se
070-682 10 97

Futurum

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex hälso- och
sjukvårdsregioner som stöds och finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans stärker vi förutsättningarna att bedriva kliniska studier.
Mer information om Kliniska Studier i Sverige

Senast uppdaterad 31 maj, 2022 av conny.thalin@rjl.se