Hoppa till innehåll

Obesitasskola barn och unga

Om programmet

Programmet kommer att innehålla en blandning av information och råd kring hälsosamma vanor för både fysisk och psykisk hälsa där bland annat kost, rörelse, skärmtid och välmående kommer att lyftas

Programmet riktar sig till

Barn upp till 18 år med fetma samt föräldrar till barn upp till 18 år med fetma.

Nyttor/vinster

Möjliggör regelbunden kommunikation.

Fysiska besök ska kunna blandas med digitala dialoger vilket gör att resor minskar till och från kliniken minskar samt att föräldrar och barn slipper ta ledigt från jobb och skola.

Familjen kan ta del av informationen när det passar dem.

Bättre hälsa under barndom och ungdom skapar bättre förutsättningar för hälsa i vuxen ålder (på så sätt även preventivt).

Evidens och uppföljning

Plan för uppföljning av BMI och välmående finns och kommer att genomföras under piloten.


Utvecklas av

  • Region Kalmar län

Uppstart: Pilot planeras 2023.

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Karolina Höckerfelt, verksamhetschef Specialistenheten Oskarshamn

Innehållsförvaltare: Elsa Kvarnlid, leg. sjuksköterska Barn- och Ungdomsmottagningen Oskarshamn och Karolina Höckerfelt, verksamhetschef Specialistenheten Oskarshamn

Kontaktperson: Elsa Kvarnlid, leg. sjuksköterska Barn- och Ungdomsmottagningen Oskarshamn

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 31 oktober, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se