Hoppa till innehåll

Fysisk aktivitet på recept för barn

Om programmet

Programmet ska stödja barn och vårdnadshavare att göra en beteendeförändring för ökad fysisk aktivitet. Programmet kommer att fokusera på rörelse i vardagen och att begränsa stillasittandet.

Programmet riktar sig till

Barn som har behov av fysisk aktivitet som behandling och deras vårdnadshavare.

Behandlare i programmet är vårdpersonal som har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept för barn.

Nyttor/vinster

Patienter får kunskap som skapar trygghet. Trygghet leder till motivation och motivation skapar ett agerande. En hållbar förändring.

Kvalitetssäkring för verksamheten. Programmet kompletterar redan befintlig kompetens som verksamheten har.

Evidens och uppföljning

I programmet kommer det att finnas skattningsformulär där före- och eftermätningar görs. Syftet är att följa upp effekten om programmet varit ett bra stöd.


Utvecklas av

  • Region Jönköpings län

Uppstart: Februari 2023

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Anette Frisk, folkhälsochef, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago och Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 9 februari, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se