Hoppa till innehåll

Sexuell rehabilitering vid prostatacancerbehandling

Om programmen

Sexuell rehabilitering vid prostatacancer är uppdelade i tre olika program beroende på behandling och om patienten lever i en relation eller singel. Programmens namn är:

 • Sex, samliv och relation – hormonbehandling vid prostatacancer
 • Sex, samliv och relation – operation eller strålning vid prostatacancer
 • Sex och singel – operation eller strålning vid prostatacancer

Programmen innehåller fakta om sexuella förändringar av cancerbehandling. Patienten får råd och stöd som varvas med självstyrda kommunikations- och intimitetsövningar, erektionsbehandlingsförslag samt reflektionsfrågor.

Programmet är främst avsett för cancerrehabilitering inom urologisk, onkologisk och sexologisk omvårdnad.

Programmet riktar sig till

Programmet är främst avsett för patienter som behandlats för prostatacancer (operation, strålning och hormonbehandling) och dennes partner. Det finns också specifikt riktad information till patienter som lever utan partner.

Professioner som tilltänka behandlare är

 • uroterapeuter inom cancervård
 • urologisjuksköterska inom cancervård
 • sjuksköterska/ kontaktsjuksköterska inom cancervård
 • sexolog/sexualrådgivare inom cancervård
 • psykolog inom sexualmedicinsk verksamhet.

I de fall ovanstående professioner finns inom primärvård kan programmet användas även i primärvården.

Nyttor/vinster

Patienters möjlighet till sexuell rehabilitering efter cancerbehandling varierar i landet och vid flera sjukhus saknas tillgång till sexolog. Ett stödprogram av detta slag saknas och kan vara ett led till en mer jämlik möjlighet till sexuell rehabilitering.

Fler patienter kan få stöd, det är inte beroende av mottagningstider eller behandlare.

Tillgängligt när det passar patienten. Patienten behöver inte resa till sjukhus/mottagning och de kan välja när på dagen eller vilka dagar som de vill arbeta i programmet.

Patienten har möjlighet att interagera med sin behandlare via meddelandefunktionen i programmet.

Evidens och uppföljning

Datainsamling är pågående genom en pilotstudie via Linnéuniversitetet där erfarenheter från 20 par utvärderas genom intervjuer och enkäter.


Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Blekinge

Uppstart: Höst 2022

Regioner som samverkar: Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare och uroterapeut, Kirurgkliniken Växjö

Innehållsförvaltare: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare och uroterapeut, Kirurgkliniken Växjö

Kontaktperson:

 • Region Kronoberg: Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare och uroterapeut, Kirurgkliniken Växjö
 • Region Kalmar län: Camilla Wennerberg, uroterapeut, Kirurgkliniken Kalmar

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 3 januari, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se