Hoppa till innehåll

Fysisk aktivitet som behandling Region Jönköpings län

Om programmet

I Fysisk aktivitet som behandling får invånaren information om fysisk aktivitet, sätta egna mål, svara på skalfrågor om motivation, planera och välja aktivitet samt göra en handlingsplan för att hantera eventuella bakslag. Invånaren får även självmonitorera sin fysiska aktivitet. Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan skrivas innan programmet Fysisk aktivitet som behandling startas eller när invånaren genom programmet planerat sin fysiska aktivitet. Programmet kan även användas utan FaR. Programmet består av en modul som heter Fysisk aktivitet som behandling.

Fysisk aktivitet som behandling innehåller:

 • Startvärden
 • Inspiration till fysisk aktivitet
 • Registrera din fysiska aktivitet
 • Självmonitorering
 • Sätt egna mål
 • Är du redo?
 • Hitta rätt aktivitet
 • Planera dina aktiviteter
  • Återbesök
  • Handlingsplan
 • Hantera utmaningar
 • Uppföljningsvärden
 • Avslut

Programmet riktar sig till

Programmet riktar sig till invånare som:

 • Behöver öka sin fysiska aktivitet
 • Är intresserade av en beteendeförändring

Behandlaren ska ha god kännedom om hur behandlingen ser ut för patienten. Programmet användas främst i primärvård av exempelvis sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera som möter invånare som behöver öka sin fysiska aktivitet.  

Uppfyller behov

Programmet stödjer invånare till en beteendeförändring för ökad fysisk aktivitet.

Behandlarperspektiv: Tid frigörs genom att erbjuda digital behandling för de patienter som det passar för.

Nyttor/vinster

Invånaren får en ökad fysisk aktivitet.

Behandlaren får möjlighet att ge kvalitativt stöd till ökad fysisk aktivitet till fler patienter.

Evidens och uppföljning

Pilot är genomförd i Region Jönköpings län. Sammantaget gav patienterna och behandlarna en positiv bild av programmet och programmet var till nytta.


Används av

 • Region Jönköpings län

Uppstart: 2021

Utgivare: Region Stockholm

Ägare: Cecilia Bergh, Region Stockholm

Innehållsförvaltare: Lena Hedin, Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kontaktperson: Lena Hedin, Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Designer: Region Stockholm

Senast uppdaterad 28 mars, 2022 av josefine.laago@rjl.se