Hoppa till innehåll

Årsrapport – instruktioner

Syfte och mål

Årsrapporten används för att följa upp och redovisa resultatet av genomförda aktiviteter och samverkan för att förbättra hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Rapporterna ska bidra till en översiktlig bild av hela hälso- och sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen. De utgör tillsammans med särskilda utredningar underlag för prioriteringar, beslut och överenskommelser om sjukvårdsregional samverkan, arbetsfördelning och nivåstrukturering.

Utgå från handlingsplanen med fokus på insatser och svar på rubrikerna i mallen. Gör korta beskrivningar, gärna i punktform.

Sammanfattande analys

Det första avsnittet i årsrapporten är programområdets sammanfattande och kortfattade analys av aktuell medicinsk kvalitet, tillgänglighet, volym och produktion samt resultat av genomförda aktiviteter och samverkan.

Analysen bör innehålla exempel på framsteg, kvarstående variation och behov av:

 • arbetsfördelning och förändringar i vårdutbud
 • verksamhetsutveckling
 • kompetensutveckling
 • investeringar

Samverkansgrupper använder rubriken utifrån sitt ansvarsområde.

Resultat av genomförda aktiviteter

Redovisa resultatet enligt samma struktur som den årliga handlingsplanen.

Resultat

Redovisa och kommentera eventuell variation i samtliga vårdnivåer för:

 • medicinsk kvalitet (lämpliga urval av mätetal i Vården i siffror och nationella kvalitetsregister)
 • tillgänglighet
 • volym
 • produktion

Samverkansgrupper använder rubriken utifrån sitt ansvarsområde.

Utvecklingstendenser

Beskriv kortfattat utvecklingstendenser som påverkar samverkan i sjukvårdsregionen.

Beskriv kortfattat och kommentera klinisk forskning inom programområdet.

Samverkansgrupper använder rubriken utifrån sitt ansvarsområde.

Resultat av samverkan

Beskriv kortfattat resultatet av samverkan med:

 • nationella programområden/samverkansgrupper
 • regionala programområden
 • regionala samverkansgrupper
 • kommuner
 • patienter och närstående
 • andra samarbetspartners

Inlämning och spridning

Programområdet/samverkansgruppen ansvarar för att kommunicera utvecklingstendenser och resultat av genomförda aktiviteter och samverkan till respektive kunskapsråd, relevanta ledningsfunktioner och verksamheter. Använd gärna Powerpointmallen.

Programområden mejlar årsrapport 2022 till kunskapsrådens processtöd senast 17 april 2023.

Samverkansgrupper mejlar årsrapport 2022 till Regionsjukvårdsledningens stab senast 25 mars 2023.

Rapporterna publiceras på sjukvårdsregionens webbplats:

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för övergripande kommunikation om resultatet av sjukvårdsregionens samverkan.

Dokumentmallar

Wordmall årsrapport för regionala programområden och samverkansgrupper

Powerpointmall årsrapport översikt

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Senast uppdaterad 28 oktober, 2022 av charlotte.sand@regionostergotland.se