Hoppa till innehåll

Handlingsplaner samverkansgrupper

Sjukvårdsregionens samverkansgrupper gör årliga handlingsplaner utifrån de nationella samverkansgruppernas verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och identifierade utvecklingsbehov.

Instruktioner och nationella planer

Instruktioner och mall för handlingsplaner

Planerade nationella insatser 2021 översikt, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Handlingsplaner 2022 för regionala samverkansgrupper

Digital utveckling

Forskning och life science

Hållbar utveckling

Juridik och informationssäkerhet

Kvalitetsregister

Läkemedel

Medicinsk teknik

Patientsäkerhet

Standardisering

Strukturerad vårdinformation

Stöd för utveckling och ledarskap

Uppföljning och analys

Upphandling

Senast uppdaterad 4 april, 2022 av conny.thalin@rjl.se