Hoppa till innehåll

Handlingsplaner samverkansgrupper

Sjukvårdsregionens samverkansgrupper gör årliga handlingsplaner utifrån de nationella samverkansgruppernas verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och identifierade utvecklingsbehov.

Handlingsplaner 2022 för regionala samverkansgrupper

Digital utveckling

Forskning och life science

Hållbar utveckling

Juridik och informationssäkerhet

Kvalitetsregister

Läkemedel

Medicinsk teknik

Patientsäkerhet

Standardisering

Strukturerad vårdinformation

Stöd för utveckling och ledarskap

Uppföljning och analys

Upphandling

Nationella planer och instruktioner

Sammanställning av nationella insatsområden 2022, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Instruktioner och mall för sjukvårdsregionala handlingsplaner

Senast uppdaterad 20 januari, 2023 av conny.thalin@rjl.se