Neonatalvård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp neonatalvård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Möten

Ordförande

Henrik Petersson, Region Kalmar län

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Senast uppdaterad 12 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se