Behandling av fetma hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp behandling av fetma hos barn och unga i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsgivare för RAG Behandling av fetma hos barn och unga är RPO Barn och ungdomars hälsa vilka fornmulerart RAG Behandling av fetma hos barn och ungas uppdrag och sammansättning.

Uppdragsbeskrivning

Möten

Ordförande

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

  • Anna Larsson, Region Jönköpings län
  • Eva Lundström Wolke, Region Kalmar län
  • Katarina Algovik, Region Kalmar län
  • Camilla Henriksson, Region Kalmar län
  • Johanna Cederbom, Region Östergötland
  • Pär Andersson White, Region Östergötland

Senast uppdaterad 17 januari, 2022 av veronica.ottosson@rjl.se