Behandling av fetma hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp behandling av fetma hos barn och unga i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsgivare för RAG Behandling av fetma hos barn och unga är RPO Barn och ungdomars hälsa vilka fornmulerart RAG Behandling av fetma hos barn och ungas uppdrag och sammansättning.

Uppdragsbeskrivning

Möten

Ordförande

Anna Larsson, Region Jönköpings län

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

  • Jaana Bolin, Region Jönköpings län
  • Martina, Bergsell, Region Kalmar län
  • Eva Lundström Wolke, Region Kalmar län
  • Katarina Algovik, Region Kalmar län
  • Johanna Cederbom, Region Östergötland
  • Per Andersson White, Region Östergötland

Senast uppdaterad 18 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se