Vårdstatistik

Månadsstatistiken innehåller:

  • ackumulerade månadsvärden jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärden för vårdtillfällen och DRG-poäng
  • årsvärden för de fem senaste åren

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2020

Produktionsdata Region Jönköpings län 2020-07

Produktionsdata Region Kalmar län 2020-07

Produktionsdata Region Östergötland 2020-07

Senast uppdaterad 23 september, 2020 av conny.thalin@rjl.se