Hoppa till innehåll

Årsrapporter

Programområdena rapporterar kontinuerligt sitt arbete i de fyra kunskapsråden och gör en årlig sammanställning till Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden.

Instruktioner

Instruktioner och mall för årsrapport

Årsrapporter 2021 för regionala programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hälsofrämjande

Infektionssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Njur- och urinvägssjukdomar

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron, näsa, halssjukdomar

Årsrapporter 2020 för regionala programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hälsofrämjande

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Senast uppdaterad 30 maj, 2022 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se